Doprovod k porodu ve zdravotnickém zařízení

K podmínkám zajišťujícím předpoklad hladkého průběhu porodu patří přítomnost blízké osoby, která zajišťuje ,aby se rodící žena cítila bezpečně  a tím se podporovaly přirozené fyziologické procesy a správné hormonální naladění. Vedle Vašeho partnera, mohu být oporou a v případě nekomplikovaného průběhu porodu být s Vámi během celého porodu, včetně poporodního období, kdy se budete seznamovat s Vašim miminkem, ideálně v kontaktu kůže na kůži bez zbytečných zásahů a zbytečného oddělování. Na začátku porodu Vám pomohu při rozhodování o tom, kdy se vydat do porodnice,  můžeme určitou část počáteční fáze porodu zůstat ve vašem domácím prostředí nebo dojedu za Vámi do porodnice .V porodnici Karviná, mohu po domluvě s lékařem samostatně vést Váš porod. Po porodu je součástí této služby jedna poporodní návštěva.