Něco o mně

Jmenuji se Pavla Kasparková. Narodila jsem se ve znamení Berana. Jsem matkou dospělého syna. Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu (nejdříve obor Zdravotní sestra, poté nástavbové kvalifikační studium Porodní asistentka). Již mnoho let pracuji jako registrovaná porodní asistentka na porodním sále v Karviné. Při zaměstnání jsem se rozhodla prohloubit své teoretické i praktické dovednosti studiem na Ostravské univerzitě, které jsem  úspěšně dokončila. Stala jsem se magistrou a specialistkou v oboru Komunitní péče v porodní asistenci. Toto studium bylo zaměřeno na praxi samostatné porodní asistentky. Absolvovala jsem také kurz Cvičení těhotných, Kurz Laktační poradenství, Kurzy k podpoře přirozeného porodu vedené Barbarou Kosfeld, kurzy Marisy Alcala(zaměřené na používání bylin a podporu přirozených procesů během porodu), kurz Masáže těhotných, kurz Gravidjóga a Mentor klinické praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci a mnoho dalších vzdělávacích akcí a seminářů vztahujících se k mé profesi. V roce 2013 jsem požádala Odbor zdravotnictví Moravskoslezského kraje o vydání Oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Splnila jsem všechny náležitosti, podmínky a úspěšně prošla výběrovým řízením. Na tomto podkladě mohu pracovat jako soukromá porodní asistentka. Poskytuji zdravotní služby ve vlastním sociálním prostředí klientek a funguji v systému zdravotní péče jako NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ. Stále pracuji na svém rozvoji, zúčastňuji se odborných seminářů, kurzů, konferencí, studuji odborné články a novinky ve svém oboru u nás i ve světě. 

Z mnoha psychologických výzkumů vyplývá, že období těhotenství a samotný způsob porodu v mnoha ohledech ovlivňují další život člověka. Těhotenství je významným obdobím v životě ženy. Tělo se musí přizpůsobit mnoha změnám v tělesné i psychické oblasti. Objevují se obavy, strachy a  jiné nové pocity. Těhotná žena je často vystavena náporu různých informací jak z internetu, tak z okolí, od známých, kamarádek, maminek... Zvláště ženy, které čekají na své první miminko, mohou tyto informace vyvádět z rovnováhy a stát se zdrojem stresu. Přitom psychické naladění, sebedůvěra a přátelské podporující prostředí patří ke klíčovým podmínkám pro pohodový porod. V této oblasti Vám mohu pomoci a můžete se na svůj porod začít těšit. Získáte reálné, odborné informace, odpovědi na otázky, na které nebývá v ordinaci lékaře dostatek prostoru.

Mnoho let se zabývám přípravou těhotných žen na porod. Kontakt s těhotnými ženami a možnost podpořit je v období těhotenství porodu i poporodního období mne naplňuje, mám radost ze zpětné vazby, kterou dostávám a jsem šťastná, že mohu vykonávat povolání, které je zároveň mým koníčkem a  mohu být přítomna u zrodu nového života. Upřednostňuji  přirozené metody, podporuji porodní proces, mám ráda sebevědomé ženy, které věří svému tělu i nenarozenému dítěti,  věřím v sílu bylinek a ráda je ve své praxi využívám. Jednoduše řečeno, snažím se podpořit sebedůvěru těhotnych i rodícich žen a take žen po porodu. Dopřejte si  v těchto důležitých obdobích péči privátní porodní asistentky.                                                                        

POROD NENÍ ZÁŽITEK NA PÁR HODIN, ALE NA CELÝ ŽIVOT"

Michel Odent

 
 

Každá žena má svou osobnost, své představy, zkušenosti a přání. Při individuálních službách se mohu věnovat pouze Vám a oblastem, které jsou pro Vás důležité. Pokud máte vnímavého, podporujícího partnera, je velmi přínosné, když se schůzek účastní i on.  Dopřejte si v těhotenství pro sebe i své miminko to nejlepší a vyberte si z nabídky mých služeb. 

Těším se na setkání s Vámi.